New Porter H150 – Thùng Kín Composite

Tải trọng (kg): 1,5 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Porter H150 – Thùng Đông Lạnh

Tải trọng (kg): 1,5 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Porter H150 – Thùng Kín Inox

Tải trọng (kg): 1,5 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Porter H150 – Thùng Mui Bạt

Tải trọng (kg): 1,5 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Porter H150 – Thùng Lửng

Tải trọng (kg): 1,5 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Mighty 110SL – Thùng Mui Bạt

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Mighty 110SL – Thùng Kín

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

New Mighty 110SP – Thùng Kín

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Mighty 110SP – Thùng Mui Bạt

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Mighty 110SP – Thùng lửng

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ

New Mighty EX8 GTL – Thùng Mui Bạt

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

New Mighty EX8 GTL – Thùng Kín

Tải trọng (kg): 7 tấn

Giá bán: Liên hệ
Số điện thoại